Το Κατάστημα με σκοπό την πλήρη κάλυψη των αναγκών του αγοραστή διαθέτει μια πλήρη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας. Ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε προϊόντα που είναι διαθέσιμα με ένδειξη «IN STOCK» και σε προϊόντα που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα με ένδειξη «OUT OF STOCK».

Σε περίπτωση που ο αγοραστής παραγγείλει προϊόν με την ένδειξη «OUT OF STOCK» δηλώνει ότι αποδέχεται ότι η παραγγελία του θα παραδοθεί εφόσον γίνει παραγγελία από το Κατάστημα στον Προμηθευτή του. Οι ημέρες παράδοσης της παραγγελίας ποικίλλουν και σχετίζονται με τον Προμηθευτή, την Αντιπροσωπεία, με αργίες εσωτερικού και εξωτερικού, απεργίες, καιρικές συνθήκες κ.ά .

Από τη στιγμή που ο αγοραστής παραγγείλει ένα προϊόν «OUT OF STOCK» καλείται να γνωρίζει πως το Κατάστημα θα προβεί άμεσα σε παραγγελία του προϊόντος στον Προμηθευτή του και ως εκ τούτου ο αγοραστής εάν προχωρήσει σε ακύρωση της παραγγελίας «αναιτιολογήτως» δεσμεύεται ρητώς ότι αυτή γίνεται δεκτή, εφόσον πρωτίστως ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε το Κατάστημα για την αποστολή των προϊόντων από τον Προμηθευτή σε αυτό (όπως π.χ. έξοδα αποστολής, έξοδα αποθήκευσης, έξοδα εκτελωνισμού ή τυχόν άλλα έξοδα που προκύπτουν κατά την παραγγελία του Καταστήματος στον Προμηθευτή).

Σημείωση: Θα πρέπει να καταστεί σαφές στον αγοραστή ότι αν παραγγείλει ένα προϊόν το οποίο βρίσκεται «OUT OF STOCK» στο Κατάστημα, τότε το Κατάστημα θα προχωρήσει στην παραγγελία του προϊόντος από τον Προμηθευτή του, και η παραγγελία αυτή γίνεται αποκλειστικά γι’ αυτόν και αν αυτός προχωρήσει αναιτιολόγητα στην ακύρωση της παραγγελίας το ανωτέρω ποσό των εξόδων (αποστολής, αποθήκευσης κτλ...) μπορεί να ξεπερνάει ακόμη και την αξία του προϊόντος.

 Το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης μίας παραγγελίας σε περίπτωση που το προϊόν δεν καταστεί δυνατό να δεσμευθεί από τον Προμηθευτή και ανεξαρτήτως του εάν ο πελάτης έχει προχωρήσει ήδη στην εξόφληση της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που ο πελάτης παραγγείλει προϊόν με την ένδειξη «IN STOCK» συνήθως η αποστολή του προϊόντος ολοκληρώνεται σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.

Το Κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις παραλαβής που σχετίζονται με την ΕΛΤΑ Courier και με λόγους ανωτέρας βίας.